ĐỘT BIẾN NHỜ CRISPR/CAS9 TRONG SELF PRUNING 5G LÀM CÂY CÀ CHUA CÓ PHẢN ỨNG TRUNG TÍNH VỚI ĐỘ DÀI NGÀY VÀ CHO NĂNG SUẤT SỚM

Sự nhạy cảm với độ dài ngày trong cây trồng giới hạn mùa vụ trồng của nông sản, việc cải tiến phản ứng của cây đối với quang kỳ tính là rất cần thiết trong việc thuần hóa cây hoang dại thành cây trồng trong lịch sử. Chất gây ức chế sự ra hoa, SELF-PRUNING5G (SP5G), thể hiện cực kỳ nhạy cảm trong thời điểm ngày dài ở các loài hoang dại, không có trên loài cà chua trồng trọt bởi thành tố đồng điều hòa.  

Sebastian Soyk và cs. thuộc Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor, Hoa Kỳ đã sử dụng công nghệ CRISPR/Cas9 để tạo ra những đột biến trong SP5G của cây cà chua với hi vọng thao tác thành công phản ứng đối với quang kỳ tính. Những đột biến thông qua công nghệ CRISPR/Cas9 của yếu tố ức chế SP5G làm cho sự trổ bông nhanh và thúc đẩy tập tính tăng trưởng cô đọng hơn của cây cà chua trồng trên ruộng, kết quả làm cho cà chua ra nụ nhanh, trổ hoa nhanh, và có năng suất sớm hơn bình thường. 

Nghiên cứu còn cho thấy có biến dị trước khi yếu tố ức chế SP5G xuất hiện làm thuận lợi cho kéo dài mùa vụ trồng cà chua, và chứng minh rằng công nghệ chỉnh sửa genome cà chua có khả năng cải tiến năng suất cà chua.

Tham khảo thêm nghiên cứu trên Nature Genetics.
Nguồn:www.isaaa.org