KIẾN TRÚC GEN DẠNG “TRIPLE” LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG SÂU HẠI VÀ KHÁNG THUỐC TRỪ CỎ CỦA CÂY THUỐC LÁ

Nhiều loài sâu hại, và bệnh xoăn lá cây bông CLCuD (cotton leaf curl disease) và cỏ dại trên đồng ruộng là những đe dọa quan trọng cho ngành trồng bông trên toàn thế giới. Nhằm giải quyết vấn đề nói trên, Viện Công nghệ sinh học và Kỹ thuật Di truyền Quốc gia (NIGBE) đã phát triển một kiến trúc gen có dạng “triple” mang các gen Cry1Ac, Cry2Ab và EPSPS để chuyển nạp vào cây trồng làm tăng cường tính kháng với sâu hại thuộc họ cánh vảy (lepidopterans) và kháng thuốc cỏ glyphosate. 

Họ đã sử dụng cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana) làm cây mô hình để xem xét đặc tính của cấu trúc gen “triple” này. Trong sáu dòng cây thuốc lá chuyển gen, các xét nghiệm khẳng định sự biểu hiện protein thành công ở cả 3 gene. 

Mức độ hiệu quả của Cry1Ac và Cry2Ab được đánh giá thông qua nghiên cứu sinh học côn trùng sử dụng sâu cắn gié (armyworm: Spodoptera littoralis). Những cây thuốc lá chuyển gen thể hiện số lượng sâu chết rất đáng kể  so với cây đối chứng. Ba trong sáu dòng cây thuốc lá chuyển gen có số sâu chết lên đến 100%, trong khi ba dòng khác biểu thị 40-86%.  

Nghiên cứu cho thấy chuyển nạp gen theo cấu trúc gen “triple” như vậy có thể áp dụng trên các cây trồng khác, trong đó có cây bông, để phát triển các cây trồng chuyển gen kháng sâu hại và thuốc trừ cỏ.

Tham khảo thêm về nghiên cứu trên Frontiers in Plant Science
Nguồn:www.isaaa.org