CUBA DỰ ĐỊNH TRỒNG ĐẬU TƯƠNG VÀ NGÔ BIẾN ĐỔI GEN TỪ VỤ XUÂN 2017

Theo Mario Estrada, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp về Công nghệ sinh học và Di truyền (CIGB), Cuba có thể bắt đầu trồng đậu tương và ngô công nghệ sinh học trên diện rộng vào mùa xuân năm 2017. Estrada nói rằng tất cả các bài kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý Cuba đã được hoàn thành.
Estrada cho biết: "Hiện chúng tôi đang nghiên cứu để có được những dòng ngô biến đổi gen mới trên quy mô nhỏ cho thấy tiềm năng năng suất 9 tấn / ha, gần bằng mức mà các quốc gia hàng đầu trên thế giới đã đạt được trong sản xuất”. Ông cũng giải thích rằng Cuba cũng thử nghiệm một loại đậu tương CNSH kháng thuốc diệt cỏ có năng suất lên đến 2,8 tấn / ha trong các khảo nghiệm thực địa.

Them khảo thêm trên Genetic Literacy Project website.
Nguồn:ww.isaaa.org