CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU GIẢI MÃ CƠ SỞ GEN QUY ĐỊNH HÌNH DẠNG LÁ CÂY BÔNG

Các nhà chọn giống đã phát hiện ra thông tin di truyền quan trọng xác định hình dạng lá cây bông. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Bang Bắc Carolina (NC State) và các cộng sự từ Trung tâm Khoa học Thực vật Donald Danforth, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Tập đoàn Bông đã mô tả các công cụ genome và phân tử đã được sử dụng như thế nào để tìm vị trí của dãy DNA xác định hình dạng lá chính của cây bông ở vùng cao. Các nhà nghiên cứu cũng mô tả cách họ vận dụng mã di truyền để thay đổi hình dạng của lá cây bông theo những cách có lợi.

Lá cây bông có năm thùy sâu, giống như lá của cây đậu bắp (okra), đem lại nhiều lợi ích cho nông dân so với lá mà các nhà nghiên cứu gọi là lá "bình thường". Bông có lá “okra”  ít nhạy cảm với thối quả hơn so với các giống bông lá "bình thường". Lá okra cũng cho phép phun phân tán đều, tỷ lệ ra hoa cao hơn, và cây bông trưởng thành sớm.

Các nhà nghiên cứu đã làm gây bệnh cho các cây lá okra bằng một loại virus biến đổi làm ức chế gen đích, để xác định xem họ có tìm thấy trình tự DNA kiểm soát hình dạng lá ở cây bông hay không. Lá bình thường đã được tạo ra, cho đến khi cây đã kháng được virut và tạo hình lá okra một lần nữa.

Tham khảo thêm thông tin trên NC StateDonald Danforth Plant Science Center.
Nguồn: www.isaaa.org