USDA FAS-GAIN BÁO CÁO CẬP NHẬT CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP TẠI MỸ LATIN

Mạng thông tin nông nghiệp toàn cầu USDA FAS phát hành bản cập nhật về thực trạng công nghệ sinh học nông nghiệp ở một số nước ở châu Mỹ Latinh.
Theo báo cáo, Chile là nước sản xuất hạt giống lớn thứ năm (hạt giống công nghệ sinh học và không phải công nghệ sinh học) trên toàn cầu. Việc ghi nhãn sản phẩm biến đổi gen không bắt buộc. Nếu Chile có thể sản xuất các sản phẩm biến đổi gen thương mại, Chile có thể là một nhà sản xuất khả thi củ cải đường biến đổi gen, ngô, và cỏ linh lăng.

Colombia tiếp tục áp dụng cây trồng CNSH. Tuy nhiên, diện tích trồng cây công nghệ sinh học đã giảm do chi phí sản xuất cao và giá thế giới thấp hơn.
Tại Ecuador, các khảo nghiệm của ngô biến đổi gen đã được công bố bởi Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp trong tháng Mười năm 2016. Viện nghiên cứu nông nghiệp quốc gia INIAP sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các nghiên cứu.

Khảo nghiệm ngô biến đổi gen đã được hoàn thành ở El Salvador. Tuy nhiên, chưa có khung pháp lý được đặt ra để cho phép thương mại hóa cây trồng trong nước.

Guatemala tiếp tục cho phép trồng thử nghiệm cây trồng biến đổi gen và sản xuất hạt giống cho xuất khẩu, nhưng không dùng làm thực phẩm trong nước. Ngay cả với tỷ lệ suy dinh dưỡng cao và sản lượng ngô thấp, Guatemala vẫn không có một quy định toàn diện cho các sản phẩm thực phẩm được cải thiện thông qua công nghệ sinh học.

Honduras tiếp tục áp dụng cây trồng công nghệ sinh học, đã tăng diện tích trồng thêm 13 phần trăm.

Đọc báo cáo trên Ecuador, Colombia, Chile, Guatemala, El Salvador, và Honduras từ USDA FAS.
Nguồn:www.isaaa.org