CÁC NHÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DI TRUYỀN TRÊN CÂY NGÔ ĐỂ SẢN XUẤT RA ASTAXANTHIN

Các nhà khoa học thuộc Đại Học Goethe, Frankfurt và cộng tác viên đã phát triển giống ngô chuyển nạp gen sản sinh ra carotenoid có tên gọi là astaxanthin, đây là chất rất quan trọng trong lĩnh vực thức ăn cho cá. Chất astaxanthin của cây ngô biến đổi gen đã được đánh giá nếu được sử dụng làm thực phẩm chức năng cho cá sẽ giúp cải thiện sắc tố của vân thịt cá hồi. Chuẩn bị bước đầu rất nhiều dầu và hàm lượng không đủ để giúp các nhà nghiên cứu cải tiến được công đoạn đầu tiên trong chuỗi qui trình chế biến. 

 Chất anyaxanthin cải tiến làm cho công việc chuẩn bị khi khởi động qui trình tốt hơn trong các nghiệm thức xử lý thịt cá hồi. Kết quả nghiên cứu cho thấy đặc điểm của astaxanthin tách chiết từ ngô có 3,5 µg/g khối lượng chất khô trong phi lê cá hồi giống như xử lý astaxanthin hóa học. Như vậy ngô chuyển gen có thể được xem là nguồn cung cấp rất tốt chất astaxanthin tự nhiên làm thức ăn cho cá. 

Đọc công bố nghiên cứu trên Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org