AUSTRALIAN OGTR NHẬN ĐƠN XIN CẤP PHÉP KHẢO NGHIỆM LÚA MÌ BIẾN ĐỔI GEN

Văn phòng quản lý công nghệ gen (OGTR) đã nhận được một đơn xin cấp phép (DIR 151) từ Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Commonwealth (CSIRO) khảo nghiệm lúa mì biến đổi gen kháng bệnh, chịu hạn, hàm lượng dầu và thành phần hạt thay đổi.

Thử nghiệm dự kiến diễn ra tại hai địa điểm, mỗi điểm 1 ha trong địa phận thủ đô Úc và New South Wales từ  tháng 5 năm 2017 đễn tháng 5 năm 2022. Thử nghiệm sẽ được kiểm soát bằng các biện pháp hạn chế sự lây lan và tồn dư của cây trồng biến đổi gen và các vật liệu di truyền của chúng. Lúa mì BĐG sẽ không được sử dụng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.

OGTR đang chuẩn bị một kế hoạch đánh giá và quản lý rủi ro cho việc áp dụng, kế hoạch này sẽ đươcc chưng cầu ý kiến công chúng và tư vấn thêm từ các chuyên gia, các cơ quan, và chính quyền vào tháng Hai năm 2017. Sẽ có ít nhất 30 ngày để gửi các nhận xét.

Để biết thêm thông tin, bao gồm thông báo về đơn, hỏi đáp, và tóm tắt đơn xin cấp phép, truy cập trang DIR 151 trên OGTR website.
Nguồn: www.isaaa.org