BÁO CÁO CHO THẤY CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIẾN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐÁNG KỂ TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Một báo cáo mới đây của Bắc Kinh dựa trên Trung tâm công nghệ sinh học tiên tiến CAS-TWAS cho rằng các nước đang phát triển đang đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong phạm vi rộng trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, nhiều trong số đó liên quan trực tiếp đến sản xuất lương thực, y tế, và các khía cạnh khác của mức sống tốt của con người.
Công nghệ sinh học ở các nước đang phát triển: Tăng trưởng và năng lực cạnh tranh là các tài liệu mở rộng đầu tiên tóm tắt tình hình phát triển của một lĩnh vực công nghệ cụ thể trong nhóm các nước đang phát triển, theo Bai Chunli, chủ tịch của cả CAS và TWAS. Ông nói thêm rằng "báo cáo cung cấp một đánh giá mạnh mẽ, có giá trị về các hoạt động công nghệ sinh học ở các nước đang phát triển, được minh chứng trong các ấn phẩm khoa học và bằng sáng chế.

Báo cáo này là một cuộc khảo sát rộng lớn các nghiên cứu và công tác phát triển từ năm 2005 đến năm 2014. Phát hiện chủ yếu của nó bao gồm:
•    Nghiên cứu Công nghệ sinh học đã tăng trưởng đều đặn, với mức tăng 117% các nghiên cứu được xuất bản. Tuy nhiên, nghiên cứu công nghệ sinh học từ các nước đang phát triển ít được trích dẫn trong tài liệu nghiên cứu khác - chỉ có khoảng 83%.
•    Hơn 85% trong các bài báo công nghệ sinh học mà là đồng tác giả với các nước kém phát triển về khoa học và công nghệ, là kết quả của sự hợp tác quốc tế. Các nước ở châu Phi cận Sahara đặc biệt được hưởng lợi từ sự hợp tác quốc tế, dẫn đến tác động gây chú ý cao.
•    Hồ sơ bằng sáng chế ở các nước đang phát triển tích cực nhất nằm ở các ngành công nghiệp, thực phẩm và công nghệ sinh học môi trường. Hầu hết các bằng sáng chế là các enzyme mới, với tổng 79.694 – chiếm hơn 40% của các bằng sáng chế nói chung.
•    Trung Quốc đứng đầu trong các bài báo công nghệ sinh học được xuất bản trong khoảng thời gian mười năm với 78.263, tiếp theo là Ấn Độ với 24.081 và Brazil với 17.769. Trung Quốc cũng dẫn đầu tất cả các nước với 149.339 bằng sáng chế, tiếp theo là Ấn Độ với 15.420 và Mexico với 14.574.

Đọc toàn văn báo cáo trên TWAS website.
Nguồn:www.isaaa.org