VIỆN NGHIÊN CỨU ROTHAMSTED NỘP ĐƠN XIN KHẢO NGHIỆM LÚA MÌ BIẾN ĐỔI GEN

Viện Nghiên cứu Rothamsted ở Anh nộp đơn cho Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn (Defra) để tiến hành trồng thử nghiệm lúa mì GM tại trang trại Rothamsted  từ năm 2017 đến năm 2018. Lúa mì biến đổi gen trong nghiên cứu được phát triển bởi các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Rothamsted, Đại học Essex và Đại học Lancaster có khả năng quang hợp hiệu quả hơn và chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành sinh khối thực vật tốt hơn. Cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành để đánh giá hiệu suất của cây lúa mì GM trong lĩnh vực này. Hiện đang tiến hành các khảo sát lấy ý kiến của công chúng về các ứng dụng.
Đọc bản gốc nghiên cứu tại Rothamsted Research. Để biết thêm thông tin về nghiên cứu, đọc Hỏi đáp tại Rothamsted Research website.
Nguồn:www.isaaa.org