USDA CÔNG BỐ CẬP NHẬT VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP TẠI Ý VÀ PHÁP

Mạng lưới thông tin nông nghiệp toàn cầu USDA FAS phát hành một bản cập nhật về tình trạng công nghệ sinh học nông nghiệp hiện tại ở Ý và Pháp. Đối với cả hai quốc gia, thái độ chung đối với công nghệ sinh học vẫn còn khá gay gắt.

Theo các báo cáo, Ý và Pháp tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng công nghệ sinh học cho sữa và thức ăn chăn nuôi. Không có thử nghiệm nào đang được tiến hành ở cả hai nước. Ở Italia, nhận thức tiêu cực của công chúng đối với công nghệ sinh học là do các phương tiện truyền thông đối với các cây trồng biến đổi gen và các tranh luận nghiên cứu. Tại Pháp, các nhà phản đối công nghệ sinh học vẫn có ảnh hưởng lớn trong việc hình thành dư luận về công nghệ này. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ngũ cốc, thức ăn gia súc, và các nhà khoa học đưa ra chấp nhận tốt hơn về công nghệ sinh học.

Đọc Báo cáo thường niên về Công nghệ sinh học Nông nghiệp cho Ý và Pháp để biết thêm chi tiết.
Nguồn: www.isaaa.org