CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỂ SẼ SỚM ĐƯỢC TRỒNG TẠI ANH SAU SỰ KIỆN BREXIT, BỘ TRƯỞNG AG PHÁT BIỂU

Cây trồng biến đổi gen có thể sẽ sơm được trồng tại Vương quốc Anh, theo phát biểu của George Eustice, Bộ trưởng Bộ Môi trường, Lương thực và Nông thôn.

Một câu hỏi từ Hạ viện đặt ra cho Bộ trưởng rằng Bộ có hay không kế hoạch thay đổi chính sách của mình về việc sử dụng các sinh vật biến đổi gen (GMO) trong nông nghiệp sau khi Anh rời khỏi EU. Trong câu trả lời cho Quốc hội, ông Eustice nói rằng Chính phủ đang xem xét sắp xếp, có thể trong tương lai, các quy định của GMO như là một phần của các chế phẩm để xuất cảnh EU. Ông nói thêm rằng quan điểm chung của Chính phủ vẫn là chính sách và các quy định trong lĩnh vực này nên được dựa trên khoa học và cân đối.

Để đọc phần phỏng vấn, tham khảo UK Parliament website.
Nguồn:www.isaaa.org