NHÓM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIểN KỸ THUẬT NHANH CHÓNG XÁC ĐịNH CÁC CHẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG THỰC VẬT

Các nhà công nghệ sinh học nông nghiệp tại Viện Vật lý và Công nghệ Moscow (MIPT) đã phát triển một kỹ thuật sàng lọc một cách nhanh chóng giúp xác định cách các hóa chất ảnh hưởng đến tăng trưởng thực vật. Các nhà nghiên cứu MIPT và các đồng nghiệp ở Nga và Đức của họ đã phát triển một kỹ thuật sàng lọc hợp chất dựa vào phấn hoa và cung cấp một giải pháp thay thế cho các xét nghiệm nảy mầm hạt giống thông thường, đòi hỏi hơn một tuần mới có kết quả.

Nhóm nghiên cứu sử dụng thuốc lá để kiểm tra kỹ thuật của họ. Họ đã thử nghiệm 1.040 hợp chất chỉ trong hai giờ, và xác định 65 hóa chất hoặc thúc đẩy hoặc ức chế sự tăng trưởng của thuốc lá. Quá trình này thường mất vài tuần, nếu không phải vài tháng, để kết thúc và có được kết quả tương tự. Kỹ thuật mới này cho phép các nhà nghiên cứu phát hiện các tác nhân hóa học gây biến đổi ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của cây trồng trong thời gian rất ngắn.

"Phương pháp này cho phép chúng ta xác định hoàn toàn các mục tiêu phân tử  mới và cơ chế sinh trưởng của cây một cách nhanh chóng, phương pháp có thể được sử dụng để làm chậm một cách chọn lọc sự tăng trưởng của thực vật không mong muốn và kích thích sự tăng trưởng của các loại cây trồng", Sergey Leonov, Trưởng phòng Thí nghiệm Phát triển Dược phẩm hiện đại tại MIPT phát biểu.

Để biết thêm thông tin, đọc tin tức đăng tải tại MIPT website.
Nguồn:www.isaaa.org