KHOAI TÂY CHỈNH SỬA GEN KHÔNG BỊ THÂM TÍM ĐƯỢC THÔNG QUA ĐỂ THƯƠNG MẠI BỞI USDA

Khoai tây chỉnh sửa gen có khả năng chống thâm tím và nâu đã được hoàn toàn thông qua để thương mại bởi do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Theo USDA, khoai tây chỉnh sửa gen không được coi là "đối tượng trong quy định" theo luật liên bang, vì nó không chứa gen từ dịch hại thực vật.

Khoai tây chỉnh sửa gen được phát triển bởi Calyxt, Inc. bằng cách đưa một chất phản ứng TALEN vào tế bào trần khoai tây thông qua polyethylene glycol ở dạng trung gian chuyển tiếp bằng biểu hiện tạm thời của chất phản ứng TALEN để loại bỏ gen PPO và tái sinh của tế bào nguyên hình vào mô sẹo và sau đó là toàn bộ cây trồng. Vì vậy, không có vật liệu di truyền ngoại lai nào được đưa vào hệ gen cây khoai tây.

Đọc thêm tại USDA
Nguồn:www.isaaa.org.