CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG GEN PHYTOENE SYNTHASE 1 TRONG CÂY LÚA MÌ

Phytoene synthase 1 (PSY1) là enzyme điều hòa rất quan trọng trong sinh tổng hợp carotenoid. Tuy nhiên, chức năng của nó trong cây lúa mì (Triticum aestivum) chưa được biết rõ. Các nhà khoa học Trung Quốc, đứng đầu là Shengnan Zhai thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Nông nghiệp, đã nghiên cứu chức năng và sự điều tiết của gen Psy1 thông qua phương pháp nghiên cứu di truyền ngược (reverse genetics). 

Mức độ transcript phân tử của gen Psy1 trong các dòng lúa mì có xử lý phân tử RNA can thiệp đều giảm. Hàm lượng sắc tố vàng (YPC) giảm đáng kể so với đối chứng, xác định vai trò của tích lũy carotenoid. Nhóm nghiên cứu còn quan sát một loạt các gen ứng cử viên có trong chu trình thứ cấp và trong những tiến trình biến dưỡng then chốt mà những nội dung ấy đáp ứng với sự điều tiết theo kiểu DOWN của gen Psy1. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy rằng domain giàu “aspartate” rất quan trọng cho chức năng của gen Psy1, với những nucleotides được bảo tồn bên cạnh ảnh hưởng của domain YPC thông qua điều tiết sự thể hiện gen, hoạt tính của enzyme hoặc sự kiện splicing xen kẽ.

Kết quả cho thấy những khía cạnh về điều tiết màu sắc của bột mì và sự cải tiến về di truyền về phẩm chất lúa mì xét trên màu sắc và/hoặc tính chất dinh dưỡng đặc biệt của nó.

Để biết thêm thông tin, đọc công bố trên BMC Plant Biology.
Nguồn:www.isaaa.org