CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GEN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RỄ CÂY

Các nhà khoa học của Nhóm Bệnh học phân tử thuộc Viện công nghệ Karlsruhe (KIT) ở Đức đã xác định được gen kiểm soát sự phát triển rễ cây và cho phép cộng sinh với nấm rễ arbuscular (AM).

Cây trồng sống cộng sinh với nấm AM. Cả hai bên đều có lợi: nấm AM giúp cây lấy chất dinh dưỡng, và cây trồng quang hợp, cung cấp carbohydrate cho nấm AM. Điều này là trọng tâm của các nghiên cứu của nhóm KIT đứng đầu bởi giáo sư Natalia Requena.

Các nhà khoa học đã xác định được gen GRAS có yếu tố phiên mã MIG1 (Mycorrhiza Induced GRAS 1) được kích hoạt đặc biệt bởi nấm AM. Nhóm đã nghiên cứu vai trò của MIG1 sử dụng Medicago truncatula, một loài ốc cỏ ba lá. Họ nhận thấy rằng MIG1 được biểu hiện mạnh mẽ nhất trong các tế bào có chứa arbuscules. Nó làm thay đổi đáng kể sự phát triển vỏ rễ bằng cách kích thích sự tăng trưởng của tế bào vở rễ nhiều hơn và lớn hơn. Họ quan sát thấy đường kính tổng thể của rễ tăng lên đáng kể, trong khi MIG1 ức chế tuyến yên dẫn đến arbuscules bị thay đổi.

Để biết thêm thông tin, đọc tin tức đăng tải trên KIT website.
Nguồn:www.isaaa.org