EFSA CÔNG BỐ Ý KIẾN KHOA HỌC CHO VIỆC PHÁT HÀNH THƯƠNG MẠI BÔNG BIẾN ĐỔI GEN GHB119

Kênh Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) về Sinh vật biến đổi gen (GMO) đã công bố các ý kiến khoa học về mức độ an toàn bông biến đổi gen GHB119 kháng côn trùng và thuốc diệt cỏ (Unique Identifier BCS-GHØØ5-8). Ứng dụng EFSA-GMO-NL-2011-96 đã được gửi bởi Bayer CropScience AG, và phạm vi công dụng của bông GHB119 là cho nhập khẩu, chế biến, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi trong Liên minh châu Âu (EU), nhưng không bao gồm trồng trọt tại EU.

Bông GHB119 được phát triển bởi sản phẩm biến đổi trung gian Agrobacterium tumefaciens. Nó thể hiện Cry2Ae và protein phosphinothricin acetyltransferase (PAT) trong đó, tương ứng, kháng đối với loài bướm nhất định, và kháng thuốc diệt cỏ glufosinate ammonium-based. Kênh GMO so sánh bông GHB119 với các đối chứng về phạm vi và nguyên tắc thích hợp được mô tả trong hướng dẫn trong việc đánh giá rủi ro của cây trồng biến đổi gen.

Kênh GMO kết luận rằng bông GHB119 cũng an toàn và có hàm lượng dinh dưỡng như các đối chứng truyền thống của nó. Kênh GMO cho rằng giám sát sau thị trường thức ăn / thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ bông GHB119 là không cần thiết, vì thiếu các vấn đề an toàn được xác định.

Để biết thêm thông tin, đọc Ý kiến Khoa học tại EFSA Journal.    
Nguồn:www.isaaa.org