LỢI NHUẬN CỦA 20 NĂM CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN Ở CANADA

Năm nay đánh dấu năm thứ 20 mà Canada phát triển các loại cây trồng biến đổi gen (GE). Chín mươi phần trăm hoặc hơn các loại hạt cải, ngô, đậu nành, và củ cải đường được trồng ở Canada được biến đổi gen để kiểm soát tốt hơn cỏ và sâu bệnh. Điều này đã làm giảm đầu vào tiêu thụ nhiên liệu, sử dụng thuốc trừ sâu có mục tiêu hơn – đem lại lợi ích tài chính trực tiếp cho người tiêu dùng.

Theo Chăm Sóc Thực phẩm và Trang trại Canada, mua thực phẩm tại Canada hiện nay chỉ chiếm khoảng 10 phần trăm chi tiêu gia đình hàng năm, giảm so với 50 phần trăm vào năm 1900. Ngày nay, đối với mỗi đô la chi cho thực phẩm, nông dân kiếm được 15 cent. Điều này một phần nhờ vào những tiến bộ trong công nghệ sinh học mà nông dân Canada có thể kiếm được một thu nhập đáng tin cậy và giữ cho sản xuất thực phẩm an toàn, giá cả phải chăng cho đất nước và trên thế giới.

Cải dầu biến đổi gen, với 95 phần trăm áp dụng ở Canada, đứng đầu trong việc sử dụng ít thuốc diệt cỏ, và giúp tăng áp dụng canh tác bảo tồn. Nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Lethbridge cho thấy rằng điều giúp duy trì tốt hơn các chất hữu cơ và khí carbon dioxide trong đất, dẫn đến việc giảm trực tiếp phát thải khí nhà kính

Để biết thêm thông tin, đọc công bố trên CropLife Canada.
Nguồn:www.isaaa.org