BIỂU HIỆN GEN HVYS1 TRONG CÂY LÚA LÀM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HẤP THU SẮT VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT KHÔ VÀO HẠT THÔNG QUA CƠ CHẾ VẪN CHUYỂN SẮT CÓ CHỌN LỌC

Nhiều phân tử “transporters” vận chuyển kim loại trong mạch thực vật cung cấp nhiều cations khác nhau, trong đó có những độc chất đối với con người. Người ta cố gắng làm sao tăng lên hàm lượng sắt và kẽm trong nội nhũ hạt gạo thông qua sự thể hiện mạnh mẽ “metal transporters” (những phân tử vận chuyển kim loại), vô tình làm tích tụ chất đồng, măn-gan, và cadimi. Không giống như những “metal transporters” khác, Yellow Stripe 1 (HvYS1) của lúa mạch chỉ chuyên biệt cho sắt.

 Nhóm nghiên cứu của Raviraj Banakar thuộc Đại Học Lleida-Agrotecnio Center Lleida đã nghiên cứu cơ sở khoa học việc HvYS1 ưa thích vận chuyển sắt rồi cho nó thể hiện trong cây lúa dưới sự kiểm soát của promoter cây ngô là ubiquitin1. Cây thể hiện HvYS1 có sự gia tăng một chút về hấp thu sắt, gia tăng hoạt động chuyển vị, hoạt động tích tụ chất khô vào hạt và vận chuyển dinh dưỡng vào nội nhũ, nhưng không làm thay đổi sự hấp thu kẽm, mangan hoặc đồng. Hàm lượng kẽm và đồng trong nội nhũ không khác nhau giữa cây “nguyên thủy” (wild-type) và cây chuyển gen HvYS1, nhưng ở giai đoạn sau đó mức độ đồng thấp đi đáng kể. Các dòng chuyển gen còn cho thấy giảm đáng kể sự hấp thu cadimi, sự chuyển vị, sự tích tụ trong hạt thóc.

 Kết quả cho thấy HvYS1 khởi động quá trình ưa thích có chọn lọc và quá trình vận chuyển sắt vào hạt. Gia tăng sự hấp thu sắt vào hạt, như vậy sẽ thay thế được đồng và cadimi trong hạt thóc. 

Để biết thêm thông tin, đọc toàn văn bài báo trên  Plant Biotechnology Journal.
Nguồn:www.isaaa.org