NGHIÊN CỨU CHO THẤY VIỆC ỨNG DỤNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỂ CẢI THIỆN SỨC KHỎE CỦA NÔNG DÂN Ở TRUNG QUỐC

Việc sử dụng cây trồng biến đổi gen kháng glyphosate không chỉ làm tăng sử dụng glyphosate, mà còn làm giảm việc sử dụng thuốc diệt cỏ không chứa glyphosate, trong khi việc áp dụng các cây trồng biến đổi gen giảm đáng kể việc sử dụng thuốc trừ sâu. Khi ai cũng biết mức độ nguy hiểm của việc sử dụng thuốc trừ sâu, thì những ảnh hưởng của thuốc trừ sâu khác nhau liên quan đến cây trồng biến đổi gen trong một khuôn khổ hợp tác lại ít được biết tới.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc do Chao Zhang của Viện Công nghệ Bắc Kinh, nhằm mục đích tìm ra mối tương quan giữa việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu khác nhau liên quan đến cây trồng biến đổi gen với tình trạng sức khỏe của nông dân Trung Quốc. Các loại thuốc trừ sâu được sử dụng bởi nông dân đã được ghi nhận và phân loại như thuốc diệt cỏ glyphosate, thuốc diệt cỏ không chứa glyphosate, thuốc trừ nhộng bướm hóa học, thuốc trừ nhộng bướm sinh học, thuốc trừ sâu không cánh phấn và thuốc diệt nấm.

Phân tích của nhóm nghiên cứu tiết lộ rằng không ai trong số những người được kiểm tra có các chỉ số sức khỏe kiểm tra có liên quan với glyphosate. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc diệt cỏ không glyphosate có thể gây rối loạn chức năng thận. Trong khi đó, việc sử dụng thuốc trừ nhộng bướm hóa học có thể được liên quan đến rối loạn chức năng gan, viêm và tổn thương thần kinh nghiêm trọng.

Các kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng áp dụng cây trồng biến đổi gen sẽ ảnh hưởng đến việc thay thế các loại thuốc diệt cỏ khác với glyphosate, điều này có thể mang lại lợi ích sức khỏe cho nông dân ở Trung Quốc và trên toàn thế giới, có tác động tích cực đối với cây trồng biến đổi gen.

Để biết thêm về nghiên cứu, đọc công bố trên Nature.
Nguồn:www.isaaa.org