BIỂU HIỆN CỦA GEN PHYTASE TRONG NỘI NHŨ LÚA MÌ LÀM GIA TĂNG KHẢ NĂNG CỦA SẮT VÀ KẼM

Phytate là thành phần hóa học có trong hạt lúa mì đóng vai trò “chelates” bắt giữ rất chặt sắt và kẽm (những ion kim loại), do vậy, làm giảm giá trị dinh dưỡng của hạt lúa mì nói riêng và ngũ cốc nói chung. Cây chuyển gen biểu hiện enzyme “phytase” ở trạng thái dị hợp tử được kỳ vọng làm phân giải mạnh mẽ acid phytic và được giả định là sẽ làm tăng khoáng chất có trong hạt lúa mì. 

Nabeela Abid  và cs. từ Cao đẳng Thiên chúa gióa Forman, Pakistan, đã phát triển thành công giống lúa mì chuyển gen biểu hiện gen “phytase” của vi nấm Aspergillus japonicus (gen phyA) trong nội nhũ hạt lúa mì. Các dòng lúa mì chuyển gen này biểu hiện hàm lượng phytase cao 18–99 % về hoạt tính của nó và làm giảm 76% acid phytic trong hạt lúa mì với hàm lượng thấp nhất trong “chapatti” (bánh nướng bằng lúa mì của dân Nam Á). Phân tích còn cho thấy enzyme này tăng từ hai đến chín lần so với đối chứng. 

Không có sự khác biệt đáng kể về hàm lượng dinh dưỡng nói chung giữa hạt chuyển gen và không chuyển gen. Tuy nhiên, xét nghiệm về sắt và kẽm có trong bột nhão và trong bánh mì của dòng lúa mì chuyển gen cho thấy chúng tăng lên đáng kể đối với sắt và kẽm. 

 Để biết thêm thông tin, đọc toàn văn bài báo trên  Transgenic Research.
Nguồn:www.isaaa.org