TANZANIA TRỒNG THỬ NGHIỆM NGÔ CHUYỂN GEN LẦN ĐẦU TIÊN

Khảo nghiệm ngô biến đổi gen (GM) đầu tiên đã được trồng vào 05 tháng 10 năm 2016 trong khu vực Dodoma Tanzania, một khu vực bán khô hạn ở phần trung tâm của đất nước. Khảo nghiệm diện hẹp nhằm mục đích chứng minh tính hiệu quả và an toàn của  ngô lai GM kháng hạn được phát triển bởi Dự án ngô sử dụng nước hiệu quả cho Châu Phi (WEMA). Tiến sĩ Alois Kullaya, điều phối viên quốc gia cho dự án WEMA ở Tanzania, nói rằng các nhà nghiên cứu đã rất hạnh phúc khi được thực hiện các khảo nghiệm diện hẹp, "và mang tới các kết quả thực tế cho mọi người, cũng như minh họa cách cây ngô công nghệ sinh học mang lại lợi nhuận cho nông dân." Tuy nhiên, ông nói rằng ngô GM sẽ mất ít nhất ba năm để thiết lập giá trị của nó.

Tanzania đã đạt được thành tựu này một năm sau khi nước này sửa đổi một điều khoản trách nhiệm nghiêm ngặt trong Quy chế Quản lý Môi trường an toàn sinh học. Các điều khoản hạn chế nói rằng các nhà khoa học, các nhà tài trợ và các đối tác tài trợ cho nghiên cứu sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại có thể xảy ra trong khi hoặc sau khi nghiên cứu về cây trồng biến đổi gen. Sự phát triển ở Tanzania mang lại hy vọng về triển vọng công nghệ trên khắp lục địa. Châu Phi về cơ bản đã bị tàn phá bởi hạn hán thường xuyên trong những năm qua, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực nặng nề và đói kém cho hơn 300 triệu người châu Phi sống phụ thuộc vào ngô, nguồn lương thực chính của họ

Theo một thỏa thuận cấp phép bản quyền miễn phí, các công ty giống ở Tanzania, Kenya, Nam Phi và Uganda đã được trồng và bán DroughtTEGO ™, một giống ngô lai chịu hạn phát triển bởi WEMA phù hợp với điều kiện địa phương

Để biết thêm thông tin, đọc bài báo tại Cornell Alliance for Science website hoặc liên hệ Dr. Alois Kullaya tại akkullaya@yahoo.co.uk.
Nguồn:www.isaaa.org