ỦY BAN CHÂU ÂU PHÊ CHUẨN NGÔ BIẾN ĐỔI GEN CỦA SYNGENTA

Ủy ban châu Âu vào ngày 16 tháng 9 năm 2016, đã được ủy quyền đưa ra thị trường các sản phẩm có chứa, bao gồm, hoặc được sản xuất từ Ngô biến đổi gen (GM) Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21, ngô biến đổi gen bốn sự kiện kết hợp ngô biến đổi gen ba sự kiện đơn khác nhau (Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21), và ngô GM sáu sự kiện liên quan kết hợp hai sự kiện ngô GM đơn khác nhau (Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 andMIR604 × GA21). Những sự kiện này đã trải qua một thủ tục uỷ quyền đầy đủ, bao gồm một đánh giá khoa học được chấp thuận bởi Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA).

The approved GM events had received "no opinion" vote from the Member States in both the Standing and Appeal Committees, and the Commission decided to adopt this pending decision. The authorization does not cover cultivation, valid for 10 years, and any products from these GM events will be subject to the prescribed strict labelling and traceability rules of the EU.

For more information, read the news release at the European Commission website.
Nguồn:www.isaaa.org