NGHIÊN CỨU VỀ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY CHO THẤY CÁC TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Giáo sư Kinh tế Đại học bang Virginia Federico Ciliberto đã thực hiện một nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay về các tác động đến môi trường của cây trồng biến đổi gen ở Hoa Kỳ 
Cùng với Edward D. Perry của Đại học bang Kansas, David A. Hennessy của Đại học bang Michigan, và Gian Carlo Moschini của Đại học bang Iowa, bốn nhà kinh tế đã nghiên cứu dữ liệu hàng năm từ hơn 5.000 nông dân trồng đậu tương và 5.000 nông dân trồng ngô ở Mỹ 1998-2011 , vượt tất cả các nghiên cứu trước đây chỉ giới hạn trong dữ liệu của một hoặc hai năm.

Nghiên cứu cho thấy những nông dân trồng ngô gieo hạt giống kháng sâu bệnh sử dụng thuốc trừ sâu ít hơn đáng kể (khoảng 11,2 phần trăm) so với những người nông dân không sử dụng ngô GM; và họ cũng sử dụng thuốc diệt cỏ ít 1,3 phần trăm trong giai đoạn 13 năm. Mặt khác, những người chấp nhận đậu tương biến đổi gen sử dụng thuốc diệt cỏ nhiều hơn 28 phần trăm so với người không chấp nhận.

Để có thêm thông tin, đọc tin tức đăng tải trên University of Virginia website.
Nguồn:www.isaaa.org