GIỐNG LÚA MÌ MỚI MANG CÁC GEN THẤP CÂY ĐẦY HỨA HẸN

Sở Nông nghiệp và Thực phẩm Tây Úc là nơi khảo nghiệm dòng lúa mỳ mới được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Cộng đồng (CSIRO). Nghiên cứu viên cao cấp, Tiến sĩ Bob French, cho biết những dòng mới chứa những gen thấp cây thay thế có coleoptile dài hơn, vỏ bảo vệ có đầu nhọn bọc lấy chồi nhô lên giống như hạt 

Tiến sỹ French nói rằng việc giới thiệu gen thấp cây Rht1 và Rht2 vào việc sản xuất cây lúa mì ở Úc tạo ra các loại lúa mì ít bị đổ ngã và có tiềm năng năng suất cao hơn. Như một hệ quả của các gen, chiều dài coleoptile của các loại cây trồng ngắn hơn ở mức 50-80 mm, khiến chúng gặp khó khăn hơn để nảy mầm khi gieo sâu hơn 80mm. 

Các dòng CSIRO bao gồm các gen Rht8, lai trở lại với một giống cũ, cao cây có coleoptile dài. Theo Tiến sĩ French, một nhóm nhỏ các cây trong hai thử nghiệm cho thấy các dòng với coleoptiles dài hơn cải thiện đáng kể sự nảy mầm khi gieo sâu hơn.

Để biết thêm chi tiết, đọc tin tức đăng tải trên   Government of Western Australia website.
Nguồn:www.isaaa.org