CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÁCH TIẾP CẬN MỚI ĐỂ BIỂN ĐỔI GEN CÂY NGÔ VÀ NGŨ CỐC KHÁC

Mặc dù mất nhiều năm nỗ lực nghiên cứu nhưng việc phát triển các phương pháp hiệu quả để biến đổi gen ở ngũ cốc vẫn gặp nhiều khó khăn. Các phương pháp ưa thích nhất thường liên quan đến vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, tuy nhiên, các vi khuẩn lây nhiễm chỉ trong phạm vi hẹp của giống ngũ cốc, và nhiều giống cây trồng rất khó để cải tạo gen.

Một nghiên cứu mới, được tiến hành bởi Dupont và công bố trên The Plant Cell, báo cáo một bước đột phá trong công nghệ biến đổi mà phạm vi của các giống cây trồng và các loài có thể được biến đổi được mở rộng rất nhiều. Nhóm DuPont thêm vào cái gọi là gen morphogenic, được biết có khả năng thúc đẩy sản xuất mô phôi, để các gen khác được chuyển đổi (trong trường hợp này biểu hiện protein huỳnh quang màu xanh lá cây là một dấu hiệu của sự biến đổi). Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng khi họ làm điều này, tỷ lệ biến đổi tăng cao ở các giống ngô. Kỹ thuật mới này cũng hiệu quả đối với cao lương, lúa và mía đường.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo bài báo tại ASPB Plant Science Today.
Nguồn:www.isaaa.org