CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠO RA THỰC VẬT TĂNG TRƯỞNG NHANH VÀ CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VỚI SÂU HẠI

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Michigan (MSU) đã phát triển một cây trồng có khả năng tăng trưởng và cạnh tranh ánh sáng vượt trội với những cây xung quanh và có khả năng tự chống chịu với sâu hại và bệnh dịch.

Nhóm nghiên cứu do Gregg Howe, giáo sư Quỹ MSU về hóa sinh và sinh học phân tử, dẫn dắt đã sửa đổi một cây Arabidopsis bằng cách "loại bỏ" cả gen ức chế hormone đề kháng và cơ quan cảm ứng ánh sáng trong cây. Thay đổi về mặt di truyền này cùng lúc cho phép thực vật vừa phát triển nhanh hơn, vừa tự bảo vệ mình khỏi côn trùng.

Ở thực vật, tăng trưởng đồng nghĩa với ít đề kháng, và đề kháng cao tương ứng với tăng trưởng ít hơn, nhưng Howe cho biết "công nghệ gen" của họ có thể tạo ra loại cây có thể có cả hai. Nếu kết quả của bước đột phá này được nhân rộng ở cây trồng, nó có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho nông dân, những người đang cố gắng cung cấp lương thực cho thế giới với dân số được dự đoán sẽ đạt chín tỷ vào năm 2050.

Để biết thêm chi tiết, đọc tin tức đăng tải tại MSU Today.
Nguồn: www.isaaa.org