ISOAMYLASE 1 ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH TINH BỘT VÀ CẤU TRÚC CỦA AMYLOPECTIN TRONG NỘI NHŨ HẠT LÚA MÌ

Sự thiếu hụt hoạt tính của enzyme Isoamylase 1 (Isa1) trong lúa, ngô và lúa mạch ảnh hưởng đến thành phần tinh bột trong nội nhũ hạt. Francesco Sestili và cộng sự thuộc Đại học Tuscia, Italy đã nghiên cứu ảnh hưởng của sự thiếu Isa1 trong lúa mì.

Các nhà khoa học đã tiến hành kỹ thuật “knock-down” gen Isa1 ở lúa mì bằng kỹ thuật gây bất hoạt gen RNAi. Nội nhũ của cây lúa mì chuyển gen đã được phân tích. Hàm lượng polysaccharide của nội nhũ rất khác so với polysaccharide.có trong nội nhũ của các cây lúa mì dạng dại. Có một sự suy giảm hàm lượng tinh bột cùng với sự gia tăng tương đối cả hai chất phytoglycogen và β-glucan. Những thay đổi ấy còn được tìm thấy trong phân bố chiều dài và cấu trúc chuỗi amylopectin. Sự hiện diện của amylopectin trong nội nhũ cây lúa mì chuyển gen còn được ghi nhận có tính chất thủy phân sau khi xử lý bằng acid chlohydric (HCl). 

Kết quả cho thấy Isoamylase 1 có vai trò quan trọng trong tổng hợp và xác định cấu trúc bên trong của amylopectin ở giống lúa mì. 

Để biết thêm chi tiết, truy cập Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org