NEW ZEALAND EPA CÔNG BỐ GLYPHOSATE KHÔNG PHẢI LÀ CHẤT GÂY UNG THƯ

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của New Zealand công bố kết quả của Tổng hợp chứng cứ liên quan đến Glyphosate và tác nhân gây ung thư. Theo báo cáo, "glyphosate dường như không tác động đến gen hoặc gây ung thư cho con người và không đòi hỏi phải phân loại theo HSNO như một chất gây ung thư hoặc đột biến gen." Các kết quả được đưa ra dựa trên giá trị của bằng chứng sẵn có, có xem xét đến chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu.
Năm 1993, EPA Hoa Kỳ phân loại glyphosate vào Nhóm E các chất gây ung thư, được xác định là có "bằng chứng không gây ung thư cho con người". Sau đó, vào năm 2015, Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu về Ung thư (IARC) phân loại thuốc diệt cỏ như Nhóm 2A (có thể gây ung thư cho con người), các bằng chứng lâm sàng trên người còn thiếu nhưng dữ liệu trong phòng thí nghiệm đã có đầy đủ. Báo cáo mới nhất của EPA New Zealand đã trích dẫn nhiều hơn các nghiên cứu gần đây và các ý kiến về glyphosate.

Đọc các báo cáo từ NZ EPA.
Nguồn: www.isaaa.org