NGHIÊN CỨU CHO THẤY NGƯỜI TIÊU DÙNG PAKISTAN ĐANG DẦN CHẤP NHẬN THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

Các nhà nghiên cứu tại CIMMYT Pakistan đã tiến hành một cuộc điều tra khảo sát sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với thực phẩm biến đổi gen trên cả nước. Kết quả được công bố trên ấn phẩm Cây trồng và thực phẩm biến đổi gen.

Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 320 người tiêu dùng ở Pakistan vào năm 2013 và thấy rằng người tiêu dùng thành thị có nhiều kiến thức về thực phẩm biến đổi gen hơn so với những người ở khu vực nông thôn. Ý kiến của những người được phỏng vấn là nữ giới cho thấy sự chấp nhận của họ đối với thực phẩm biến đổi gen cao hơn so với những người tiêu dùng là nam giới. Hơn nữa, người tiêu dùng lớn tuổi cũng dễ dàng chấp nhận thực phẩm biến đổi gen hơn so với những người trẻ tuổi. Người tiêu dùng có thu nhập cao hơn cũng chấp nhận các loại thực phẩm biến đổi gen nhiều hơn. Theo người tiêu dùng, họ sẽ dễ chấp nhận thực phẩm biến đổi gen nếu giá của những sản phẩm này thấp.

Thông tin chi tiết đăng tải trên GM Crops and Food.
Nguồn: www.isaaa.org