FAO, WFP HOAN NGHÊNH LUẬT AN NINH LƯƠNG THỰC TOÀN CẦU

FAO, WFP HOAN NGHÊNH LUẬT AN NINH LƯƠNG THỰC TOÀN CẦU Các nhà lãnh đạo của Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) đã hoan nghênh Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ký Đạo luật An ninh lương thực toàn cầu (GFSA). GFSA ủng hộ các sáng kiến tập trung vào phát triển nông nghiệp, hỗ trợ các nhà sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ, và cải thiện dinh dưỡng.
Tổng giám đốc FAO José Graziano da Silva cho biết, "Hoa Kỳ đang giúp đỡ để đưa ra và nhấn mạnh về mối quan hệ giữa an ninh lương thực và phát triển kinh tế, trong khi cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của các hộ nông dân nhỏ trong cuộc chiến chống đói nghèo".

"Luật này sẽ có tác động đáng kể đến đời sống người dân trên toàn thế giới, một lần nữa cho thấy lý do tại sao Hoa Kỳ là quốc gia đi đầu trong việc thúc đẩy an ninh lương thực và giúp đỡ những người nghèo đấu tranh để nuôi sống gia đình và có thể bắt đầu xây dựng tương lai của chính họ," Giám đốc điều hành WFP Ertharin Cousin phát biểu. 

Dự luật này sau khi được ủng hộ của cả hai đảng, sẽ trở thành luật Chương trình Lương thực và Tương lai, sáng kiến xóa đói toàn cầu của Chính phủ Hoa Kỳ giúp công dân của các nước đang đấu tranh được tiếp cận với thực phẩm.

Để biết thêm thông tin, truy cập FAO website.
Nguồn: www.isaaa.org