CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC HAI GEN KHÁNG BỆNH PHẤN TRẮNG TỪ CÂY NHO DẠI TRUNG QUỐC

Các loài nho Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của các nhà chọn giống do có khả năng kháng bệnh phấn trắng gây ra bởi Erysiphe necator. Dániel Pap và Summaira Riaz, Đại học California đã đánh giá tính kháng bệnh phấn trắng của nhiều mẫu giống nho Vitis piasezkii. Nhóm tác giả này đã tiến hành phân tích quần thể F1 của cặp lai giữa giống nho nhiễm bệnh Vitis vinifera và giống nho kháng bệnh V. piasezkii DVIT2027. 

Họ đã xác định được hai gen kháng chính định vị trên nhiễm sắc thể số 9 (Ren6) và nhiễm sắc thể 19 (Ren7). Cả hai locus gen này được khởi động bởi sự chết của tế bào đã lập trình ngay từ ban đầu, nhưng rất khác nhau về phản ứng với tốc độ và mức độ kháng. Gen Ren6 liên quan đến tính kháng hoàn toàn trong khi gen Ren7 liên quan đến tính kháng từng phần đối với bệnh này. So sánh tính kháng của các gen Ren6, Ren7 và Run1 ở cây Muscadinia rotundifolia, người ta thấy rằng tốc độ và mức độ kháng của gen Ren6 mạnh hơn Run1 mà gen Run1 mạnh hơn gen Ren7. 

Việc tìm thấy các locus gen này đã mở ra một tiềm năng khá lớn trong nghiên cứu phát triển giống nho có tính kháng bền vững hơn với bệnh phấn trắng. 

Để biết thêm thông tin về nghiên cứu, tham khảo bài báo chi tiết tại BMC Plant Biology.
 
Nguồn: www.isaaa.org