OBAMA KÝ LUẬT GHI NHÃN THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký thông qua dự luật ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen thành luật. Dự luật đã được soạn thảo bởi các thượng nghị sĩ Pat Roberts và Debbie Stabenow, nhằm cảnh báo trước cho các bang bằng việc ban hành luật ghi nhãn bắt buộc và yêu cầu các nhà sản xuất thực phẩm sử dụng một trong ba nhãn khác nhau cho các sản phẩm thực phẩm biến đổi gen: (1) nhãn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) biểu tượng cho sự hiện diện của GMO; (2) nhãn sử dụng ngôn ngữ đơn giản; hoặc (3) thêm một mã quét liên kết với thông tin thành phần.
USDA đã thành lập một nhóm làm việc đưa ra các hướng dẫn cần thiết về việc thực hiện luật này. Luật mới cũng thay thế luật ghi nhãn GMO Vermont có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Đọc thêm tại Agriculture.
Nguồn: www.isaaa.org