HẠCH TOÁN CHI PHÍ PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Công nghệ sinh học chứng minh rằng để phát triển được một loại cây trồng GM cần chi phí lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đô la Mỹ. Nghiên cứu đã đánh giá chi phí và thời gian phát triển một giống khoai tây biến đổi gen kháng bệnh mốc sương (LBR) được thông qua các quy định và lưu thông trên thi trường ở một quốc gia đang phát triển cụ thể. Hai dự án phi lợi nhuận- đánh giá độc lập đã ước tính rằng để mang tới một giống LBR cho nông dân nghèo ở một nước đang phát triển sẽ tiêu tốn khoảng 1,3-1,5 triệu USD, trong thời gian tám đến chín năm. Chi phí đó tương đương với việc tạo ra một giống cây trồng bằng chọn giống truyền thống, mặc dù công nghệ tạo ra giống biến đổi gen hoàn toàn không thể so sánh với cách chọn giống truyền thống. 
Các tổ chức công lập gặp nhiều trở ngại trong việc phát triển cây trồng CNSH vì những tác động về chi phí trong quá trình phát triển và phê chuẩn giống cây trồng biến đổi gen. Những chi phí ban đầu, từ việc nghiên cứu khám phá đến việc thông qua các quy định và phóng thích ra môi trường, ước tính khoảng 136 triệu US $. Do đó, các nghiên cứu cho thấy các tổ chức công lập ở các nước đang phát triển có thể đóng góp đáng kể trong việc cải tiến cây trồng thông qua kỹ thuật di truyền.

Bài báo với tựa đề Hạch toán chi phí cây trồng biến đổi gen: thương mại hóa các giông khoai tây kháng bệnh mốc sương ở các nước đang phát triển hiện đăng trực tuyến DOI: 10.1504/IJBT.2016.077942.

Để có thêm thông tin về nghiên cứu, liên hệ Marc Ghislain M.Ghislain@cgiar.org.
Nguồn: www.isaaa.org