CÁC NHÀ KHOA HỌC KIỂM TRA HIỆU QUẢ KHÁNG SÂU ĐỤC THÂN CỦA CÂY NGÔ TRỒNG TẠI CAO NGUYÊN KENYA

Các nhà khoa học thuộc dự án Ngô sử dụng nước hiệu quả cho Châu Phi (WEMA) thuộc Tổ chức Nghiên cứu Chăn nuôi và Nông nghiệp Kenya (KALRO), Quỹ Công nghệ Nông nghiệp Châu Phi và Trung tâm phát triển lúa mỳ và ngô quốc tế đã lần đầu tiên tiến hành khảo nghiệm diện hẹp ngô biến đổi gen kháng sâu đục thân châu Phi (Busseola fusca). Loại sâu này là loài đặc hữu của những vùng có độ cao 500 m so với mực nước biển ở châu Phi, đã làm giảm 13% sản lượng ngô ở Kenya. Giống ngô khảo nghiệm mang tính trạng tổng hợp kháng sâu hại và chịu hạn. Mặc dù các nhà khoa học đã tiến hành khảo nghiệm trên ngô kháng sâu (Bt), được xác định là có hiệu quả chống lại sâu đục thân Chilo partellus tại các vùng thấp, nhưng vẫn cần kiểm tra hiệu quả của các gen kháng sâu đồi với loại sâu Busseola fusca.

"Khi việc khảo nghiệm vụ đầu tiên gần như đã hoàn thành, nông dân có thể yên tâm về giải pháp đối với vấn đề sâu hại trong tương lai gần, việc cấp phép cho canh tác rộng rãi giống ngô này cũng nên được thực hiện",theo quan sát của tiến sĩ Eliud Kireger, Tổng Giám đốc KALRO, trong suốt chuyến khảo sát thực địa của Ủy ban An toàn Sinh học Quốc gia (NBA) và Hội đồng An toàn sinh học tại khu vực tiến hành khảo nghiệm, Trung tâm KALRO Kitale, miền tây Kenya, ngày 22 tháng 7 năm 2016.

Chuyến khảo sát được tổ chức bởi KALRO, phối hợp với ISAAA AfriCenter thông qua Diễn đàn Mở về Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, đã đưa các thành viên của hai hội đồng tới thăm vùng khảo nghiệm ngô biến đổi gen. Các nhà quản lý cùng trao đổi với các nhà khoa học thực hiện khảo nghiệm, các câu hỏi liên quan đến việc tuân thủ khảo nghiệm theo Luật an toàn sinh học năm 2009. "Những tiếp xúc ban đầu của các thành viên Hội đồng NBA trong việc thử nghiệm ngô biến đổi gen sẽ giúp giảm bớt công việc của họ khi đề nghị cho áp dụng ngô biến đổi gen ra sản xuất được đệ trình", tiến sĩ Willy Tonui, Giám đốc điều hành NBA nói. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao hiệu quả của ngô Bt trong việc quản lý sâu đục thân, mối đe dọa ở vùng cao nguyên châu Phi.

Để có thêm thông tin về khảo nghiệm ngô biến đổi gen ở Kenya, liên hệ dự án KARLO WEMA, TS. Murenga Mwimali theo địa chỉ mwimali@gmail.com.
Nguồn: www.isaaa.org