LIÊN MINH CHÂU ÂU PHÊ DUYỆT NHẬP KHẨU BA GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Ủy ban châu Âu đã cho phép nhập khẩu ba giống đậu tương CNSH. Các giống đậu tương biến đổi gen, MON 87708 x MON 89788 , MON 87705 x MON 89788 , và FG 72, đã nhận được ý kiến khoa học thuận lợi từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) vào năm ngoái. Các giống cũng nhận được phiếu "không có ý kiến" từ 28 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Giấy phép lưu hành có giá trị trong 10 năm. Theo tuyên bố của Ủy ban, bất kỳ sản phẩm nào sản xuất từ giống đậu tương CNSH đã được phê duyệt sẽ được dán nhãn và truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt. 

Đọc tin tức đăng tải trên European Commission.
Nguồn: www.isaaa.org