CÁC NHÀ KHOA HỌC VỀ CỎ DẠI CHO RẰNG HIỆN TƯỢNG KHÁNG THUỐC TRỪ CỎ ĐÃ XẢY RA TRƯỚC KHI CÓ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Hiện tượng kháng thuốc trừ cỏ từng được cho là do việc sử dụng thuốc diệt cỏ glyphosate trong cây trồng biến đổi gen. Tuy nhiên, Hiệp hội khoa học Cỏ dại Hoa Kỳ (WSSA) báo cáo rằng hiện tượng kháng thuốc trừ cỏ có trước cây trồng biến đổi gen 40 năm. Theo một thông cáo báo chí WSSA, năm 2016 mới chỉ đánh dấu 20 năm của cây trồng kháng glyphosate, thì năm 2017 sẽ đánh dấu 60 năm ngày báo cáo đầu tiên về cỏ dại kháng thuốc diệt cỏ.

Trường hợp đầu tiên kháng thuốc trừ cỏ được biết đến đã được báo cáo vào năm 1957 khi một loài hoa dại mọc khắp nơi ở Hawaii đã được tìm thấy là có khả năng kháng thuốc diệt cỏ dạng auxin tổng hợp. Cùng năm đó, một giống cà rốt dại ở Ontario, Canada cũng cho thấy khả năng kháng một số thuốc trừ cỏ dạng auxin tổng hợp tương tự. Kể từ đó, 250 loài cỏ dại đã tiến hóa khả năng kháng với 160 loại thuốc diệt cỏ khác nhau mà 23 trong số 26 cơ chế hoạt động của thuốc diệt cỏ đã được biết đến, các loài cỏ dại này đã được tìm thấy ở 86 loại cây trồng trên 66 quốc gia.

Nghiên cứu cho thấy cỏ dại có khả năng kháng thuốc chỉ khi phương pháp quản lý cỏ dại đơn lẻ được sử dụng lặp đi lặp lại để loại bỏ các tác nhân hóa học và kiểm soát quá trình canh tác – chiến lược quản lý cỏ dại theo hình thức kết hợp, đa dạng cần được đặt lên hàng đầu. Nhiều nông dân đã thành công trong việc chống lại hiện tượng kháng thuốc bằng cách áp dụng kiểm soát cỏ dại trên phạm vi rộng lớn hơn.
Để có thêm thông tin, đọc tin tức đăng tải trên WSSA website.
Nguồn: www.isaaa.org