CÁC NHÀ KHOA HỌC CHIA SẺ NHỮNG THÀNH TỰU TRONG NGHIÊN CỨU GENOME CỎ LINH LĂNG

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Quỹ Noble, Đại học Minnesota, và Trung tâm Quốc gia về Tài nguyên Genome đã báo cáo những phát triển mới trong giải trình tự bộ gen của cỏ linh lăng tại Hội nghị Cải thiện Cỏ linh lăng Bắc Mỹ ngày 13 tháng 7 ở Madison, Wisconsin.

Tiến sĩ Maria Monteros, chuyên gia về nhân giống cây họ đậu của quỹ Noble nói rằng bộ gen cỏ linh lăng là một trong những bộ gen thực vật phức tạp nhất để giải trình tự. Nhóm nghiên cứu báo cáo rằng: như các cây họ đậu khác, cỏ linh lăng có thể tự tổng hợp nitơ thông qua mối quan hệ cộng sinh với rhizobia. Đặc tính quan trọng này giúp cây không cần bón thêm nitơ. Những hiểu biết về trình tự hệ gen của cỏ linh lăng sẽ là cơ sở cho hướng nghiên cứu tạo ra các cây trồng có thể tồn tại trong môi trường bất thuận như hạn hán và có động vật ăn cỏ. Nó cũng có thể cho năng suất sinh khối cao hơn khi đóng kiện như cỏ khô, tăng vụ, và thích ứng tốt hơn với các loại đất và mức độ dinh dưỡng khác nhau.

Tiến sĩ Joann Mudge, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Quốc gia về Tài nguyên Genome cho biết, "Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong dự án khi các nhà genome học đang đặt các mảnh ghép cuối cùng vào đúng vị trí. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã có thể sử dụng thông tin cho mục đích thực tế để hỗ trợ các quyết định trong chọn giống cây trồng. "

Để có thêm thông tin, đọc tin tức được đăng tải trên Noble Foundation website.
Nguồn: www.isaaa.org