FAO NỖ LỰC ĐỂ KẾT NỐI KHOẢNG CÁCH GIỮA NÔNG NGHIỆP VÀ LÂM NGHIỆP NHẰM TĂNG CƯỜNG AN NINH LƯƠNG THỰC

Nông nghiệp được biết đến là ngành sản xuất có tác động nhất đến nạn phá rừng trên toàn cầu, nhưng có thể đạt được những tương tác tích cực giữa nông nghiệp và lâm nghiệp và cần thiết để xây dựng hệ thống nông nghiệp bền vững, tăng cường an ninh lương thực. Đây là điểm chính của ấn phẩm có tựa đề Thực trạng Rừng trên thế giới (SOFO), phát hành bởi Tổ chức Nông lương thế giới (FAO). Báo cáo này được đưa ra trong phiên họp thứ 23 của Hội đồng FAO về Lâm nghiệp (COFO).

"Chương trình nghị sự về Phát triển bền vững đến năm 2030, cũng như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, nhận ra rằng chúng ta không thể chỉ quan tâm đến an ninh lương thực và quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách riêng biệt," José Graziano da Silva, Tổng giám đốc FAO, trong phát biểu khai mạc tại COFO Session đã trình bày. "Cả hai thỏa thuận kêu gọi một cách tiếp cận thống nhất và tích hợp để phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp và hệ thống thực phẩm. Rừng và lâm nghiệp có vai trò quan trọng trong vấn đề này ... Thông điệp chính từ SOFO là rõ ràng: không cần thiết phải chặt phá rừng để sản xuất thêm lương thực, "ông nói thêm.

Theo SOFO, bảy nước (Chile, Costa Rica, Gambia, Georgia, Ghana, Tunisia và Việt Nam) đã chứng minh rằng việc cải thiện an ninh lương thực có thể đạt được trong khi vẫn duy trì độ che phủ của rừng. Sáu trên bảy nước đã đạt được sự thay đổi tích cực trong giai đoạn 1990-2015 trong hai chỉ số an ninh lương thực: tỷ lệ suy dinh dưỡng và số người thiếu ăn – đồng thời tăng diện tích rừng. Gambia, quốc gia duy nhất có thu nhập thấp trong số bảy nước, đã thành công trong việc đạt được mục tiêu đầu tiên là giảm một nửa tỷ lệ người đói trong giai đoạn đó.

Tham khảo thêm thông tin về SOFO tại FAO.
Nguồn: www.isaaa.org