CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC HOKKAIDO PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN CRISPR/CAS9 ĐỂ KÍCH HOẠT GEN

Các nhà khoa học gần đây đã phát triển các công cụ chỉnh sửa gen, CRIPSR / Cas9, mà cho phép họ thêm, loại bỏ hoặc thay thế các đoạn đặc trưng của DNA. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa sử dụng nó để kích hoạt gen. Một nhóm nghiên cứu, đứng đầu bởi Toru Kondo từ Đại học Hokkaido đã phát triển một kỹ thuật mới cho phép họ có thể kích hoạt các gen.

Các gen khởi động (promoter) là các gen chìa khóa trong việc kích hoạt hoặc bất hoạt gen. Một gen bị bất hoạt khi gen khởi động của nó bị methyl hóa. Các nhà khoa học đã kết hợp cơ chế sửa chữa DNA (MMEJ) với kỹ thuật CRISPR / Cas9. Họ đã loại bỏ các vùng khởi động "tắt" sử dụng CRISPR / Cas9 và sau đó chèn một vùng khởi động “bật” không bị methyl hóa bằng MMEJ.

Họ đã thử nghiệm các công cụ này trên gen OLIG2 của tế bào thần kinh. Sau khi kích hoạt gen OLIG2 "bật" ở các tế bào gốc của người, các tế bào đã biệt hóa thành tế bào thần kinh với hiệu quả cao. Hệ thống này cũng không gây ra bất kỳ đột biến không mong muốn nào ở các gen không phải gen mục tiêu.

Để có thêm thông tin về nghiên cứu, tham khảo bài báo trên Angewandte Chemie.
Nguồn: www.isaaa.org