MỘT NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ NGHIÊN CỨU HỆ SINH THÁI CỦA CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN MỚI

Một nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thực vật học Carol Auer, trường Đại học Connecticut (UConn) đang nghiên cứu sự tương tác giữa Cải dầu (Camelina sativa), một cây trồng biến đổi gen mới, và môi trường. Auer và cộng sự đã thu thập thông tin về cải dầu, một cây cho dầu nhưng chưa bao giờ được trồng thương mại ở Connecticut. Caỉ dầu đã là đối tượng cho nghiên cứu cải biến di truyền để tạo ra các sản phẩm như nhiên liệu sinh học, thực phẩm bổ sung, nhựa sinh học, và có thể trở nên phổ biến với nông dân tại Hoa Kỳ.
Mục tiêu chính của nghiên cứu là tìm hiểu sự phát tán gen, sự di  chuyển của các gen giữa từng cá thể trong cùng một loài hoặc giữa các loài có quan hệ mật thiết. Sự phát tán gen giữa các cây phụ thuộc vào sự di chuyển của hạt phấn nhờ gió hoặc côn trùng, và các cánh đồng ở UConn đã chỉ ra rõ ràng rằng cải dầu thu hút côn trùng thụ phấn như ong mật, ong bản địa, và ruồi.

Trong vài năm tới, nhóm nghiên cứu sẽ chia sẻ thông tin mà họ đã thu thập được về sự phát tán gen cải dầu và vấn đề cỏ dại cho nông dân và các bên liên quan khác.

Tham khảo thêm các thông tin liên quan tại UConn Today.
Nguồn: www.isaaa.org