PHÁT TRIỂN GẠO CÓ HÀM LƯỢNG LYSINE CAO THÔNG QUA BIỂU HIỆN CỦA MỘT GEN CHUYỂN MÃ HÓA CHO PROTEIN GIÀU LYSINE

Lysine (Lys) là một acid amin thiết yếu trong gạo. Đã có nhiều nghiên cứu nhằm cải thiện hàm lượng Lys trong gạo, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sản phẩm nào được tạo ra. Do vậy, các nhà nghiên cứu từ Đại học Chiết Giang và Đại học Trung Quốc (Hồng Kông) dẫn đầu bởi Xin Liu và Cuicui Zhang đã biểu hiện được gen PROTEIN GIÀU LYSINE (LRP) từ Psophocarpus tetragonolobus (L.) ở dòng Peiai64S (PA64S), một dòng lúa thuần  bất dục đực mẫn cảm với nhiệt độ -quang chu kỳ (PTSMS).

Hàm lượng Lys trong hạt gạo chuyển gen đã tăng hơn 30 phần trăm. Hàm lượng các axit amin khác cũng tăng so với các dòng không chuyển gen. Phân tích các axit amin trong 3 thế hệ cây chuyển gen cho thấy hàm lượng Lys trong hạt đã tăng đáng kể . Hơn nữa, hàm lượng Lys trong các dòng lai của những cây chuyển gen này cũng tăng rõ rệt.

Tuy nhiên, cây lúa chuyển gen cũng cho thấy kiểu hình hạt không như ý. Các nhà nghiên cứu sau đó đã kiểm tra các biểu hiện đặc hiệu nội nhũ của gen ngoại lai LRP. Biểu hiện đặc hiệu ở nội nhũ của gen chuyển đã làm tăng đáng kể hàm lượng Lys trong hạt của các cây chuyển gen, và sự gia tăng hàm lượng Lys có tính ổn định di truyền trong ba thế hệ.

Để biết thêm chi tiết về nghiên cứu, đọc toàn văn bài báo tại BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org