110 HỌC GIẢ TỪNG ĐOẠT GIẢI NOBEL KÍ THƯ KÊU GỌI TỔ CHỨC HÒA BÌNH XANH (GREENPEACE) NGỪNG PHẢN ĐỐI CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Hơn 100 học giả đoạt giải Nobel đã ủng hộ GMOs và việc đổi mới công nghệ sinh học trong nông nghiệp bằng cách ký một lá thư kêu gọi Tổ chức Hòa bình xanh chấm dứt hành động phản đổi GMO, đặc biệt với Gạo vàng, và để các chính phủ trên toàn thế giới từ chối chiến dịch của Tổ chức Hòa bình xanh chống lại Gạo vàng và các loại cây trồng, thực phẩm mới được tạo ra bằng công nghệ sinh học nói chung.
Gửi các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hòa bình xanh, Liên Hiệp Quốc, và các chính phủ trên toàn thế giới, bức thư đã dẫn rằng các cơ quan khoa học và pháp lý trên toàn thế giới đã thống nhất và luôn khẳng định rằng các loại thực phẩm và cây trồng được cải tiến bằng phương pháp công nghệ sinh học là an toàn tương đương, thậm chí an toàn hơn những thực phẩm và cây trồng được phát triển bằng những phương pháp truyền thống khác. Chưa có một trường hợp nào cho thấy các tác động tiêu cực lên sức khỏe con người hay động vật khi ăn các loại thực phẩm và cây trồng biến đổi gen.

Lá thư đã kêu gọi mạnh mẽ chính phủ các quốc gia trên toàn thế giới thực hiện mọi giải pháp có thể trong quyền hạn của mình để phản đối các hành động của Tổ chức Hòa bình xanh; và tạo điều kiện để nông dân có thể tiếp cận nhanh nhất với các công cụ sinh học hiện đại, đặc biệt là các giống cây trồng biến đổi gen. Các học giả đã kết thúc bức thư bằng câu hỏi:” Sẽ có bao nhiêu người nghèo trên thế giới phải chết trước khi chúng ta có thể cân nhắc đây có phải là một tội ác chống lại loài người”?  

Để đọc toàn văn lá thư hoặc ký tên ủng hộ, xin truy cập tại Support Precision Agriculture website.
Nguồn: www.isaaa.org