CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CHUỐI BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỜI GIAN BẢO QUẢN LÂU HƠN

Các nhà khoa học từ Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp Israel đã tạo ra cây chuối chuyển gen có thời gian bảo quản lâu hơn bằng cách giảm sự biểu hiện của hai yếu tố phiên mã. Các kết quả đã được công bố trên tạp chí Plant Physiology.
Dựa trên các nghiên cứu trước đây về gen làm chín cà chua, Tiến sĩ Haya Friedman và các đồng nghiệp đã xác định được các gen tương tự ở chuối được gọi là MADS box, MaMADS1 và MaMADS2. Khi biểu hiện của các gen này bị ức chế, quá trình chín ở chuối bị chậm lại và tăng thời hạn sử dụng. Đặc tính chín chậm có liên quan đến việc sản sinh hormone làm chín quả, ethylene. Các dòng với mức độ biểu hiện gen cao nhất đã không sản sinh ethylene và chín chậm nhất. Hơn nữa, chất lượng và hương vị của chuối chuyển gen không thay đổi.
Các nhà nghiên cứu hiện đang hoàn thiện để có thể thương mại hóa các kết quả này nhằm giúp nông dân và các nhà nhà phân phối sản phẩm.
Có thể tham khảo chi tiết bài báo trên tạp chí Plant Physiology. Xem video về nghiên cứu này tại Scientific American.
Nguồn: www.isaaa.org