THE ROYAL SOCIETY PHÁT HÀNH HƯỚNG DẪN VỀ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

The Royal Society đã thu thập một danh sách các chuyên gia khoa học và đã đưa ra một bản hướng dẫn có tựa đề Cây trồng Biến đổi gen (GM): Câu hỏi và Giải đáp. Bản hướng dẫn đã nêu ra 18 câu hỏi quan trọng của công chúng về cây trồng Biến đổi gen, dựa trên kết quả của một cuộc khảo sát.
Những câu hỏi này bao gồm:
•    Cây trồng Biến đổi gen là gì và chúng được tạo thành như thế nào?
•    Biến đổi gen khác với chọn giống cây trồng truyền thống như thế nào?
•    Những cây trồng biến đổi gen nào đang được trồng và trồng ở đâu?
"Những câu trả lời được xây dựng dựa trên một loạt các bằng chứng và đưa ra một số ví dụ cụ thể. Nói chung, sẽ là quan trọng để nhận ra rằng, khi các phương pháp cải biến di truyền được sử dụng, thì các loại cây trồng chuyển genđược tạo ra cần được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp. Cải biến di truyền là một phương pháp, không phải là một sản phẩm. Những cây trồng biến đổi gen khác nhau có những đặc điểm khác nhau, và từ quan điểm khoa học, không thể đưa ra một tuyên bố rằng toàn bộ cây trồng biến đổi gen là tốt hay xấu, " Venki Ramakrishnan, chủ tịch của The Royal Society cho biết.
Tham khảo chi tiết bản hướng dẫn tại The Royal Society
Nguồn: www.isaaa.org