PG ECONOMICS BÁO CÁO TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU CỦA CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Công nghệ sinh học cây trồng đã liên tục mang lại những lợi ích quan trọng về kinh tế và sản xuất, cải thiện thu nhập và giảm thiểu rủi ro", theo báo cáo của PG Economics với tiêu đề Cây trồng Biến đổi gen: Tác động kinh tế-xã hội và môi trường toàn cầu 1996 - 2014 của tác giả Graham Brookes và Peter Barfoot.
"Những nơi người nông dân được lựa chọn để canh tác cây trồng biến đổi gen đã cho thấy những lợi ích kinh tế rõ ràng và doanh thu đạt trên 100$/ha vào năm 2014", Graham Brookes, Giám đốc PG Economics cho biết. "Hai phần ba doanh thu đó là từ việc tăng năng suất và sản lượng, với nông dân ở các nước đang phát triển thì đó là khoản lợi nhuận lớn nhất. Cũng như đối với người nồng dân, việc thực hành canh tác kết hợp với bảo tồn cũng mang lại những ảnh hưởng tích cực cho môi trường, xây dựng phương thức quản lý cỏ dại tốt hơn bằng việc sử dụng loại thuốc diệt cỏ có độ an toàn cao hơn và thay thế việc sử dụng thuốc trừ sâu bằng các loại cây trồng biến đổi gen kháng sâu bệnh," ông nói thêm.
Những điểm nổi bật của báo cáo:
•    Cây trồng biến đổi gen cho phép những người nông dân tăng sản lượng mà không cần mở rộng diện tích đất canh tác. Nếu không có công nghệ sinh học, nông dân sẽ phải cần đến 20,7 triệu ha hoặc hơn thế để có được năng suất tương đương.
•    Công nghệ sinh học đã giúp nông dân tăng năng suất cây trồng. Sản xuất toàn cầu đã tăng thêm 321,8 triệu tấn ngô, 24,7 triệu tấn bông và 158,4 triệu tấn đậu tương nhờ vào những thành tựu của công nghệ sinh học.
•    Việc canh tác các loại cây trồng biến đổi gen đã làm giảm mức độ cày ải đất và phát thải khí nhà kính với lượng giảm tương đương với việc loại bỏ 10 triệu xe hơi lưu thông vào năm 2014.
Để có thêm thông tin, xin tham khảo báo cáo chi tiết tại địa chỉ PG Economics.
Nguồn: www.isaaa.org