VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC QUỐC GIA HOA KỲ ĐÃ TÌM RA: CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÔNG CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

 Cây trồng biến đổi gen (GE) và cây trồng chọn tạo thông thường không có sự khác biệt về nguy cơ gây rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường, theo báo cáo Cây trồng biến đổi gen: Kinh nghiệm và Triển vọng phát hành bởi Viện Hàn lâm Quốc gia về Khoa học, Kỹ thuật và Y học.
Báo cáo này dựa trên kết quả của một nghiên cứu mở rộng, đã được thực hiện bởi hơn 50 nhà khoa học trong hai năm. Nghiên cứu này bao gồm các số liệu từ 900 nghiên cứu về cây trồng CNSH kể từ khi chúng được thương mại hóa vào năm 1996.

Những điểm chính của báo cáo bao gồm:
•    Các nghiên cứu trên động vật và nghiên cứu về thành phần hóa học của thực phẩm biến đổi gen hiện nay trên thị trường cho thấy không có sự khác biệt nào mang tới nguy cơ cao hơn đối với sức khỏe và sự an toàn của con người so với các sản phẩm không biến đổi gen
•    Việc sử dụng các loại cây trồng có khả năng chịu thuốc trừ cỏ hay kháng sâu không những không làm giảm sự đa dạng tổng thể của thực vật và côn trùng sống trên các cánh đồng, mà đôi khi các cây trồng kháng sâu còn làm tăng sự đa dạng của côn trùng.
•    Cây trồng CNSH được thương mại hóa đã mang lại hiệu quả kinh tế cho những người nông dân canh tác chúng
•    Cây trồng kháng sâu bệnh đã bảo vệ sức khỏe con người thông qua việc giảm mức độ sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật độc hại
•    Một số loại cây trồng biến đổi gen đang nghiên cứu đã được thiết kế để đem lại những lợi ích về sức khỏe con người, chẳng hạn như gạo có hàm lượng beta-carotene cao giúp ngăn ngừa bệnh mù lòa và tử vong do thiếu hụt vitamin A ở một số quốc gia đang phát triển.

Hội đồng nghiên cứu đã thành lập một website để cho phép công chúng tìm hiểu thông tin chi tiết của báo cáo và gửi ý kiến đánh giá.
Nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ Burroughs Wellcome, Quỹ Gordon và Betty Moore, Quỹ đầu tư mới, và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ từ Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia

Xem thông tin chi tiết trên National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.
Nguồn: www.isaaa.org