CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU AUSTRALIA DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TỪ BÃ MÍA

Các nhà nghiên cứu Đại học Công nghệ Queensland đang phát triển các công nghệ mới để thay thế việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch trong ngành công nghiệp mía đường.

Trong khi ngành công nghiệp mía đường tạo ra một lượng lớn năng lượng sinh học từ bã mía với điện năng dư thừa, một lượng đáng kể nhiên liệu hóa thạch vẫn được sử dụng trong sản xuất mía đường và trong các hoạt động sản xuất khác. Phó Giáo sư Ian O'Hara, Trung tâm Cây trồng nhiệt đới và Sản phẩm sinh học thuộc QUT cho biết, dự án của họ sẽ tạo ra công nghệ mới để biến bã mía thành nhiên liệu tái tạo để sử dụng trong canh tác, chế biến và vận chuyển mía.

Dự án cũng đang tìm cách để phát triển công nghệ chuyển đổi bã mía thành nhiên liệu tái tạo phù hợp có thể sử dụng trong nông nghiệp và giao thông vận tải. Bã và chất thải dư thừa từ mía có thể được phân hủy bằng phương pháp sinh học để sản xuất khí sinh học và sau đó có thể được cải tiến để tạo thành methane sinh học, thay thế xăng.

Nếu thành công, dự án có thể làm giảm lượng khí thải carbon của sản xuất đường thô, cũng như tăng thu nhập từ năng lượng sinh học
Nguồn: www.isaaa.org