DIỆN TÍCH CANH TÁC CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI PHILIPPINES TIẾP TỤC TĂNG

Hơn 50 đại diện của các phương tiện truyền thông, học viện, các viện nghiên cứu, chính phủ và các công ty tư nhân đã có mặt tại Acacia Hotel, Manila, Philippines ngày 29 tháng 4 năm 2016 để tham dự hội nghị thông cáo báo chí của ISAAA Brief 51: Kỷ niệm 20 năm (1996-2015) Thương mại hóa toàn cầu cây trồng công nghệ sinh học và thành tựu Công nghệ sinh học nổi bật năm 2015.

Bản báo cáo do Tiến sĩ Paul S. Teng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của ISAAA trình bày. Theo báo cáo, trong năm 2015 đã có 350.000 nông dân Philippin trồng ngô công nghệ sinh học. Tiến sĩ Gour Pada Das, Điều phối viên Quốc gia của Tổ chức Lương thực và Tương lai Bangladesh, và Tiến sĩ ASM Mahbubur Rahman Khan, Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Bangladesh, đã thảo luận những điểm nổi bật của các dự án cà tím Bt và những kinh nghiệm thương mại hóa tương ứng của Bangladesh.
"Diện tích canh tác cây trồng công nghệ sinh học tiếp tục tăng trên toàn cầu, trong đó có Philippines, bất chấp những người phản đối công nghệ sinh học đang nhấn mạnh vào sự sợ hãi. Đây là một ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ và can đảm của ISAAA và SEARCA trong việc mang công nghệ này đến người nông dân nghèo ở các nước đang phát triển, Tiến sĩ Eufemio T. Rasco, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia và Công nghệ (NAST) đã phát biểu trong thông điệp của mình. Ông cũng khuyến khích các bên liên quan không để cho những thất bại tạm thời làm giảm cam kết của họ trong việc giúp nông dân và người tiêu dùng tiếp cận với các công nghệ mà những công nghệ đó không chỉ cải thiện cuộc sống của người nông dân mà còn giúp bảo vệ môi trường và tăng cường sức khỏe con người.

Sự kiện này do ISAAA và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Sau đại học về Nông nghiệp Vùng Đông Nam Á (SEARCA) tổ chức.
Để có thêm thông tin, liên hệ Trung tâm thông tin Công nghệ sinh học SEARCA tại bic@agri.searca.org.
Nguồn: www.isaaa.org