CÁC NHÀ KHOA HỌC SỬ DỤNG HẠT NANO ĐỂ KÍCH THÍCH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG VÀ GIẢM LƯỢNG PHÂN BÓN SỬ DỤNG

Một nhóm các kỹ sư đến từ Đại học Washington,St. Louis đã tìm ra phương pháp để thúc đẩy sự tăng trưởng của hạt đậu giàu protein một cách bền vững bằng cách cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng thiết yếu của nó.

Ramesh Raliya và Pratim Biswas từ Trường Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng, đã phát hiện ra một cách để giảm bớt việc sử dụng phân bón làm từ quặng phốt pho mà vẫn cải thiện sự tăng trưởng của cây lương thực bằng cách sử dụng các hạt nano oxit kẽm. Theo Raliya, nguồn cung cấp phốt pho của thế giới có thể bị cạn kiệt trong khoảng 80 năm tới. Cùng với các cộng sự, Raliya đã tạo ra các hạt nano oxit kẽm từ một loại nấm mọc xung quanh rễ của thực vật, giúp cây huy động và hấp thu các chất dinh dưỡng trong đất. Khi sử dụng các hạt nano kẽm tác dụng lên lá của cây đậu xanh, đã làm tăng khả năng hấp thu phốt pho lên gần 11 phần trăm và hoạt tính của ba enzyme từ 84 phần trăm lên đến 108 phần trăm. Điều này dẫn đến làm giảm nhu cầu phốt pho trong đất, Raliya nói.

"Khi hoạt tính của enzyme tăng, chúng ta không cần phải bổ sung phốt pho bên ngoài, bởi vì nó đã có trong đất, nhưng không phải ở dạng thực vật có thể hấp thu” Raliya nói. "Khi chúng tôi sử dụng hạt nano, các hạt này có tác dụngchuyển phốt pho từ dạng phức tạp thành dạng có thể hấp thu được.”

Để biết thêm chi tiết, xin mời tham khảo tại news release.
nguồn: www.isaaa.org