TỪ THỰC VẬT ĐẾN CÂY TRỒNG: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI CỦA CHỌN GIỐNG THỰC VẬT

Xuất bản phẩm mới của VIB Fact Series , Từ thực vật đến cây trồng: Quá khứ, hiện tại và tương lai của chọn giống thực vật, đã cho thấy cách thức mà các loại cây trồng ngày nay đã được tạo ra thông qua các kỹ thuật chọn giống rất đa dạng. Sự quan tâm đặc biệt đó là các công nghệ nhân giống mới (NBT).
Mỗi khi chủ đề công nghệ sinh học thực vật được đưa ra thảo luận, thì vấn đề cây trồng biến đổi gen luôn là một phần của các cuộc tranh luân.. Tuy nhiên, việc cải biến di truyền có chọn lọc của cây trồng sử dụng công nghệ biến đổi gen chỉ là một trong những cách thức mang tính khả thi để cây trồng đáp ứng tốt hơn đối với các mục đích của con người. Một loạtcác vấn đề thực tế trong tài liệu này của VIB đã cho thấy các loại cây trồng mà chúng ta biết ngày nay đã tiến hóa từ thiên nhiên như thế nào, với sự nhấn mạnh đặc biệt về vai trò tác động của con người.

Kể từ khi hình thành phương thức canh tác nông nghiệp, cách đây khoảng 10.000 năm, con người đã thuần hóa cây trồng cho phù hợp với mục đích của mình. Con người đã lựa chọn các cây và lai chúng với nhau để từ đó chúng dần dần thay đổi và chắc chắn trở nên phù hợp, thích nghi hơn với các đòi hỏi của con người. Và với sự xuất hiện của công nghệ chọn giống cây trồng mới, các cuộc tranh luận đã nổ ra liên quan đến nhu cầu của con người, những rủi ro tiềm tàng và các khía cạnh về kỹ thuật như thế nào để có thể đề xuất được các quy định thích hợp. Trong các cuộc tranh luận về biến đổi gen, một số kỹ thuật chọn giống mới- thường được viết tắt là NBTs (công nghệ chọn giống mới) – đã được kiểm soát kỹ lưỡng, đặc biệt là từ một quan điểm pháp lý. Loạt vấn đề thực tế mà tài liệu của VIB đã giải thích, đó là những kỹ thuật này được thực hiện như thế nào, chúng khác với các phương pháp thông thường đã được chấp nhận ra sao, và những ưu điểm so với kỹ thuật chọn giống truyền thống.

Xem chi tiết nội dung tại VIB.
Nguồn: www.isaaa.org